Zdravstvo

RetSoft pomaže lokalnim ljekarima da se uspješno suoče sa rastućim administrativnim opterećenjem

  • Smanjenje administrativnih opterećenja i ubrzanje toka dokumenata
  • Poboljšana privatnost pacijenata

Doktori se suočavaju sa teškim zadatkom da pruže bolju njegu uz manje troškova, iz godine u godinu. RetSoft štedi vrijeme doktora i njihovih asistenata da bi oni mogli ulagati više vremena u dobrobit svojih pacijenata.

 

Implementacijom RetSoft Arhiv Business ili Business + lokalni ljekari mogu lako izgraditi bazu podataka pacijenata koja se sastoji od svih vrsta dokumenata: skeniranih, Word, PDF, Excel ili štampanih dokumenata.

 

Doktor van der Plas kaže: najveća prednost našeg centra za praksu je brza migracija dokumenata koji pripadaju pacijentu. U starim danima svaki novi pacijent bio je veliki administrativni teret. Bukvalno je trebalo par dana da sve informacije o novim pacijentima dobijemo u našim sistemima. Sada se sve radi u roku od nekoliko minuta. Sa opcijom Shadow arhive, prenos pacijentovih podataka je ubrzan. Jednim klikom svi dokumenti vezani za pacijenta se šalju novom ljekaru.

 

Zaposleni u praksi rade efikasnije i garantujemo bolju privatnost nego što je to bilo prije. Dokumenti su sada smješteni centralno na jednoj lokaciji, a šansa da se izgubi karton, nalaz ili bilo koji podatak je blizu nule. Kako bi se izbjegao gubitak tehničkim kvarom, RetSoft nudi mogućnost čuvanja podataka u oblaku, ili korisnik može pokrenuti izradu dnevnih sigurnosnih kopija sistema. Tako su rizici od gubitka informacija minimizirani, a istovremeno je osigurana privatnost pacijenata.

 

Doktor van der Plas dodaje: prije svega, cijenimo jednostavnost u upotrebe rješenja RetSoft. Poslije razmatranja različitih dobavljača, našli smo da je RetSoft najbolji odnos cijene i kvalitete. Mi smo aktivni korisnik od 2014. i ne žalimo što smo odabrali RetSoft. Naprotiv!

Prednosti RetSoft arhive

  • Jednostavan pristup direktno do informacije koju tražite. Ušteda vremena, manje greške u radu i dijagnozi.
  • Uštedite vrijeme u rukovanju svakodnevnom poštom i e-mailovima. Sa unaprijed definisanim pravilima automatizujte pohranu poruka i dokumenata u odgovarajući folder u arhivi.
  • Informacije o vašim pacijentima su veoma bitne. Možete ih sačuvati u bazi na lokalnom serveru ili ih možemo spremiti u oblaku. U oba slučaja, podaci su zaštićeni i dostupni samo za vas ili ovlaštenim zaposlenima.
  • Sa RetSoft Arhiv Business + možete postaviti prava pristupa dokumentima i mapama, za zaposlenike.
  • Dokumenti se mogu pretraživati po nazivu ili po sadržaju  bez obzira da li je Word, PDF ili skenirani dokument.
  • Datoteke pacijenata možete pregledati na mobilnim uređajima sa bilo koje lokacije u svijetu putem zaštićene prijave. Dovoljna je povezanost na internet, te ovlašten pristup u arhiv.
  • RetSoft je usklađen sa evropskom direktivom za zaštitu podataka (poznata i kao Direktiva 95/46 / EC).
Pogledajte ostala područja primjene