Barkod separator

Skeniranje u arhiv više raznih dokumenata u jednom koraku pomoću Barcode separator-a

Ova funkcija je korisna samo ako vaš skener ima ADF, automatski dodavač originala. Iz Retsoft Arhive odštampajte nekoliko RetSoft listova barkod separatora. Postavite ih između dokumenata koje želite razdvojiti. RetSoft će prepoznati barkodove prilikom skeniranja i zatim kreirati novi dokument nakon svakog separator barkoda.

Ove barkodove možete ponovo koristiti ako ih uklonite iz dokumenta.

Štampanje barkodova

Kliknite na dugme za barkod da biste odštampali nove listove separatora.

Primjer:

Pregled ostalih artikala