Pohrana email i Office dokumenata u RetSoft

Kako brzo arhivirati e-mail (Outlook) i Office (Word, Excel, Windows Explorer) datoteke u RetSoft

Pomoću standardne integracije sa MS-OFFICE-om, omogućeni su pohrana i arhiviranje direktno iz slijedećih aplikacija  (za Office 2010 i noviji):

  • Word
  • Excel
  • Outlook
  • Windows Explorer

Office

Poslije instalacije RetSoft aplikacije, uočit ćete novo dugme RetSoft na desnoj strani trake sa alatima u MS Office-u. Dugme RetSoft je identično za sve podržane aplikacije.

Outlook

Excel

Word

Arhiviranje

Klikom na dugme RetSoft arhivirate e-mail poruku, Excel ili Word file u arhiv. Pojavit će se pop-up prozorčić (slika ispod). Odaberite mapu u koju želite arhivirati dokument.

Kliknite na  OK. Pojavit će se pop-up za potvrdu (slika ispod). Odabrani dokument je pohranjen u Inbox arhive.

Ako otvorimo RetSoft Inbox, dobit ćemo na ekranu obavijest o novim dokumentima.

Potvrdimo da želimo uvesti nove dokumente u izabrane mape.

Arhiviranje priloga iz Outlook e-mail poruka.

Također možemo arhivirati i attachmente iz e-mail poruka. Klikom na 'Arhiviraj u RetSoft”, pojavit će se novi pop-up.

Odaberemo mapu u arhivi u koju želimo pohraniti dokument.

Klikom na OK dobijamo potvrdu da su dokumenti uspješno pohranjeni u Inbox arhive.

Ako otvorimo Inbox arhive, dobit ćemo poruku o novim dokumentima za uvoz u arhiv, kako je prikazano na slici ispod.

Potvrdimo da želimo uvesti nove dokumente u izabrane mape.

Arhiviranje dokumenata iz Windows Explorer-a

Na isti način možemo arhivirati i dokumente iz Windows Explorer-a. Desnim klikom na dokument aktiviramo  opciju 'Add to RetSoft' – Arhiviraj u RetSoft.

Kao i kod prethodnih načina uvoza u arhivu, pojavit će se prozor za izbor destinacije u koju arhiviramo dokument. Zatim je potrebno potvrditi izbor i pokrenuti Inbox u arhivi.

Pregled ostalih artikala