Shadow Archive

Kako pomoću funkcije  “Shadow Archive” jednostavno kopirati arhivu u ciljanu mapu.

Shadow Archive je jedan od dodatnih RetSoft modula. Omogućava kopiranje RetSoft Arhive u mapu po vašem izboru. Ako u nekom momentu poželite prestati sa upotrebom RetSoft rješenja, možete koristiti Shadow Archive funkciju za izvoz arhive u mapu na disku.

Pokretanje funkcije

Poslije pokretanja glavne aplikacije RetSoft, ovoj fukciji prilazite kroz meni.

  • Posebno -> Alati ->Shadow Archive

Korištenje Shadow Archive

Upotreba funkcije je potpuno jednostavna. Kada kliknete na “Shadow Archive” pojavit će se notifikacija sa slike ispod.

Pošto kliknete na “Nastavi” pojavit će se prozor u kojem možete odabrati ciljanu mapu za izvoz dokumenata. To može bit mapa na lokalnom disku, mrežnom disku ili mapa na serveru. Također možete odlučiti da li će meta podaci biti eksportovani i da li želite izvesti samo izmjene unutar arhive. Kada su svi parametri podešeni, kliknite na “Start”. Kompletna arhiva će biti kopirana na odabranu lokaciju.

Po završetku izvoza, pojavit će se notifikacija sa detaljima akcije .

Pregled ostalih artikala