Skeniranje pomoću MFP-a

RetSoft omogućava skeniranje u arhivu pomoću svih multifunkcionalnih uređaja sa funkcijom skeniranja u mrežni folder. Za sve MFP uređaje koristite funkciju Send/Scan To Folder.

Za Sharp i OKI uređaje možete koristiti konektore za direktan pristup arhivi.

Skeniranje u folder

Možete konfigurisati na dva načina.

 • Konfigurišite MFP za skeniranje u određeni folder na svojoj mreži. Zatim
  konfigurišite ovaj folder kao poseban INBOX folder u Retsoft arhivi za
  korisnika. Svi korisnici RetSoft-a moraju imati svoj jedinstveni folder za
  prijem dokumenata.
 • Konfigurišite MFP za skeniranje u određeni folder
  na vašoj mreži. Zatim koristite funkciju 'Usklađivanje' iz aplikacije RetSoft da biste
  sinhronizovali taj folder sa folderom u arhivi.

Sharp Connector

U slučaju da koristite Sharp MFP, takođe možete koristiti
naš OSA konektor koji omogućava pristup RetSoft-arhivi direktno sa ekrana MFP
uređaja.

Na početnom ekranu
ćete dobiti posebnu tipku "RetSoft". Nakon što kliknete na tipku
RetSoft, predstavljen vam je slijedeći ekran.

Prijavite se u u RetSoft arhiv koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Na ovaj način korisnik može
direktno skenirati u foldere u arhivi koji su zaštićeni lozinkom.

Nakon prijavljivanja
postoji nekoliko opcija:

 • Ime dokumenta - navedite koje ime treba da
  dobije dokument
 • Folder - pretražite strukturu foldera u arhivi
  i odaberite u koji folder pohranjujete skenirani dokument
 • Opcije skeniranja - odaberite kvalitet i način skeniranja

Ovaj ekran se prikazuje ako želite da
izaberete drugi folder koji je INBOX korisnika. Prijavljeni korisnik može
pretraživati ​​sve foldere u arhivi koji su  mu dostupni.

Ako ste spremni, kliknite na
"skeniranje" da započnete operaciju skeniranja.

Pozavršetku skeniranja, možete se vratiti na početni ekran ili pregledati status naloga za arhiviranje.

Imate pitanja?

Ako želite da povežete vaš MFP uređaj sa RetSoft arhivom,
molimo kontaktirajte naš tim za podršku i instalaciju.

Pregled ostalih artikala