Paketi pretplateTrajne licence

Odaberite plan koji Vam odgovara !

Archive Business

Rješenje za "malu" arhivu dokumenata

KM

1,165

* Bez. PDV

Licenca 1 full korisnik + 5 korisnika za pregled

Osnovno rješenje za digitalni arhiv, pogodno za manje kompanije i sektore u većim kompanijama. Plan ograničen na 1 korisnika i 6GB po arhivi.   Detaljnije...

Odaberi plan

Archive Business+

Skalabilno rješenje za više korisnika

KM

4,121

* Bez. PDV

Archive as a team, add additional users! 
Receive a 30% discount on the fourth full user and above!

Licenca 1 full korisnik i 1 OCR pogon

Dodajte napredne funkcije uključujući veći broj korisnika, dozvole na nivou mape/dokumenta, dnevnik, neograničenu pohranu i još
mnogo funkcija...

Odaberi plan

DMS Business

Arhiv sa upravljanjem dokumentima

KM

8,800

* Bez. PDV

Archive as a team, add additional users! 
Receive a 30% discount on the fourth full user and above!

Licenca 1 full korisnik i 1 OCR pogon

Archive Business+ sa upravljanjem dokumentima, verzioniranjem, zadacima i radnim procesima uz komentare na dokumentima i još
mnogo funkcija...

Odaberi plan

Glavne  osobine

Archive Business

Instalacija baze i klijenata na korisničkoj infrastrukturi.

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Usklađivanje mape sa vašim privatnim prostorom u cloud-u, za pristup sa udaljenih lokacija.

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Pretraga teksta unutar dokumenata.

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksacija dokumenata za brzu pretragu.

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana dokumenata u odgovarajuću mapu prema vašim pravilima obrade dokumenata.

Automatska pravila pohrane

"Drag and Drop" dokumenata u i iz arhive.

Drag and Drop

Dodavanje pretraživih napomena na dokumente.

Dodavanje napomena na dokumente

Arhiviranje Outlook poruka, Word i Excel dokumenata direktno u arhiv. Podržan Office 2010 i noviji.

Integracija u Microsoft Office

Arhiviranje email poruka direktno u arhih iz Thunderbird-a.

Integracija u Mozilla Thunderbird

Zaštićeni pretraga i pristup sa mobilnih uređaja (Apple i Android).

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Podrška za sve TWAIN skenere i mrežne MFP uređaje koji skeniraju u folder

Univerzalna podrška za sve skenere

Uvoz dokumenata iz bilo koje aplikacije direktno u arhiv.

Direktan ispis u arhiv

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Do 6 GB po arhivi

Do 6 GB po arhivi

Klijenti za pretragu i pregled

Klijenti za pretragu i pregled

Imate pitanje? Kontaktirajte nas za detalje.

Business plan podrške

Pohrana u arhivu veličine do 6 GB, mogućnost kreiranja više arhiva

Pohrana max. 6GB po jednoj arhivi

Odvojena licenca za korisnike koji mogu samo pretraživati, pregledati i preuzimati dokumente.

Podrška za dodatne klijente za pretragu

Odaberi plan

Archive Business+

Paket Archive Business

Instalacija baze i klijenata na korisničkoj infrastrukturi.

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Usklađivanje mape sa vašim privatnim prostorom u cloud-u, za pristup sa udaljenih lokacija.

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Pretraga teksta unutar dokumenata.

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksacija dokumenata za brzu pretragu.

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana dokumenata u odgovarajuću mapu prema vašim pravilima obrade dokumenata.

Automatska pravila pohrane

"Drag and Drop" dokumenata u i iz arhive.

Drag and Drop

Dodavanje pretraživih napomena na dokumente.

Dodavanje napomena na dokumente

Arhiviranje Outlook poruka, Word i Excel dokumenata direktno u arhiv. Podržan Office 2010 i noviji.

Integracija u Microsoft Office

Arhiviranje email poruka direktno u arhih iz Thunderbird-a.

Integracija u Mozilla Thunderbird

Zaštićeni pretraga i pristup sa mobilnih uređaja (Apple i Android).

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Podrška za sve TWAIN skenere i mrežne MFP uređaje koji skeniraju u folder

Univerzalna podrška za sve skenere

Uvoz dokumenata iz bilo koje aplikacije direktno u arhiv.

Direktan ispis u arhiv

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Odaberi plan

Bez ograničenja u količini dokumenata. Jedino ograničenje je količina prostora na HDD-u.

Neograničen prostor za pohranu

Više korisnika sa punim pravima

Više korisnika sa punim pravima

Web Arhiv

Web Arhiv

Timska pohrana dokumenata. Istovremeni rad u arhivi za više korisnika: uvoz, uređivanje ili brisanje dokumenata i mapa.

Korisnici sa punim pravima

Korisnici sa punim pravima,kao i  web korisnici mogu pretraživati i pregledati dokumente putem web preglednika.

Pregled putem web preglednika

Optičko raspoznavanje znakova se obavlja u pozadini za vrijeme rada u aplikaciji.

Automatski OCR servis

Administrator u svakom trenu može postaviti pravila: ko može i šta pregledati, obrisati itd...

Prava pristupa mapama i dokumentima

Administrator uvijek može pratiti aktivnosti korisnika u sistemu.

Detaljan Log aktivnosti

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Verzioniranje dokumenata

Verzioniranje dokumenata

Radni  procesi

Radni procesi

Obrasci  (2019)

Obrasci (2019)

DMS Business

Paket Archive Business+

Instalacija baze i klijenata na korisničkoj infrastrukturi.

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Usklađivanje mape sa vašim privatnim prostorom u cloud-u, za pristup sa udaljenih lokacija.

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Pretraga teksta unutar dokumenata.

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksacija dokumenata za brzu pretragu.

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana dokumenata u odgovarajuću mapu prema vašim pravilima obrade dokumenata.

Automatska pravila pohrane

"Drag and Drop" dokumenata u i iz arhive.

Drag and Drop

Dodavanje pretraživih napomena na dokumente.

Dodavanje napomena na dokumente

Arhiviranje Outlook poruka, Word i Excel dokumenata direktno u arhiv. Podržan Office 2010 i noviji.

Integracija u Microsoft Office

Arhiviranje email poruka direktno u arhih iz Thunderbird-a.

Integracija u Mozilla Thunderbird

Zaštićeni pretraga i pristup sa mobilnih uređaja (Apple i Android).

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Podrška za sve TWAIN skenere i mrežne MFP uređaje koji skeniraju u folder

Univerzalna podrška za sve skenere

Uvoz dokumenata iz bilo koje aplikacije direktno u arhiv.

Direktan ispis u arhiv

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Odaberi plan

Neograničen prostor za pohranu

Više korisnika sa punim pravima

Web Arhiv

Korisnici sa punim pravima

Pregled putem web preglednika

Automatski OCR servis

Prava pristupa mapama i dokumentima

Detaljan Log aktivnosti

Prioritetna podrška

Verzioniranje dokumenata

Radni procesi

Obrasci (2019)

Kliknite za pregled i usporedbu

Archive Business

Instalacija baze i klijenata na korisničkoj infrastrukturi.

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Usklađivanje mape sa vašim privatnim prostorom u cloud-u, za pristup sa udaljenih lokacija.

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Pretraga teksta unutar dokumenata.

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksacija dokumenata za brzu pretragu.

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana dokumenata u odgovarajuću mapu prema vašim pravilima obrade dokumenata.

Automatska pravila pohrane

"Drag and Drop" dokumenata u i iz arhive.

Drag and Drop

Dodavanje pretraživih napomena na dokumente.

Dodavanje napomena na dokumente

Arhiviranje Outlook poruka, Word i Excel dokumenata direktno u arhiv. Podržan Office 2010 i noviji.

Integracija u Microsoft Office

Arhiviranje email poruka direktno u arhih iz Thunderbird-a.

Integracija u Mozilla Thunderbird

Zaštićeni pretraga i pristup sa mobilnih uređaja (Apple i Android).

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Podrška za sve TWAIN skenere i mrežne MFP uređaje koji skeniraju u folder

Univerzalna podrška za sve skenere

Uvoz dokumenata iz bilo koje aplikacije direktno u arhiv.

Direktan ispis u arhiv

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Do 6 GB po arhivi

Do 6 GB po arhivi

Klijenti za pretragu i pregled

Klijenti za pretragu i pregled

Imate pitanje? Kontaktirajte nas za detalje.

Business plan podrške

Pohrana u arhivu veličine do 6 GB, mogućnost kreiranja više arhiva

Pohrana max. 6GB po jednoj arhivi

Odvojena licenca za korisnike koji mogu samo pretraživati, pregledati i preuzimati dokumente.

Podrška za dodatne klijente za pretragu

Odaberi plan

Archive Business+

Instalacija baze i klijenata na korisničkoj infrastrukturi.

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Usklađivanje mape sa vašim privatnim prostorom u cloud-u, za pristup sa udaljenih lokacija.

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

Pretraga teksta unutar dokumenata.

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksacija dokumenata za brzu pretragu.

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana dokumenata u odgovarajuću mapu prema vašim pravilima obrade dokumenata.

Automatska pravila pohrane

"Drag and Drop" dokumenata u i iz arhive.

Drag and Drop

Dodavanje pretraživih napomena na dokumente.

Dodavanje napomena na dokumente

Arhiviranje Outlook poruka, Word i Excel dokumenata direktno u arhiv. Podržan Office 2010 i noviji.

Integracija u Microsoft Office

Arhiviranje email poruka direktno u arhih iz Thunderbird-a.

Integracija u Mozilla Thunderbird

Zaštićeni pretraga i pristup sa mobilnih uređaja (Apple i Android).

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Podrška za sve TWAIN skenere i mrežne MFP uređaje koji skeniraju u folder

Univerzalna podrška za sve skenere

Uvoz dokumenata iz bilo koje aplikacije direktno u arhiv.

Direktan ispis u arhiv

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Odaberi plan

Bez ograničenja u količini dokumenata. Jedino ograničenje je količina prostora na HDD-u.

Neograničen prostor za pohranu

Više korisnika sa punim pravima

Više korisnika sa punim pravima

Web Arhiv

Web Arhiv

Timska pohrana dokumenata. Istovremeni rad u arhivi za više korisnika: uvoz, uređivanje ili brisanje dokumenata i mapa.

Korisnici sa punim pravima

Korisnici sa punim pravima,kao i  web korisnici mogu pretraživati i pregledati dokumente putem web preglednika.

Pregled putem web preglednika

Optičko raspoznavanje znakova se obavlja u pozadini za vrijeme rada u aplikaciji.

Automatski OCR servis

Administrator u svakom trenu može postaviti pravila: ko može i šta pregledati, obrisati itd...

Prava pristupa mapama i dokumentima

Administrator uvijek može pratiti aktivnosti korisnika u sistemu.

Detaljan Log aktivnosti

Vrijeme reakcije podrške unutar 2 sata.

Prioritetna podrška

Verzioniranje dokumenata

Verzioniranje dokumenata

Radni  procesi

Radni procesi

Obrasci  (2019)

Obrasci (2019)

DMS Business

Instalacija na korisničkoj infrastrukturi

Mogućnost pohrane u Hybrid Cloud

Hybrid Cloud

OCR Engine-Optičko čitanje znakova

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pravila pohrane

Drag and Drop

Dodavanje napomena na dokumente

Integracija u Microsoft Office

Integracija u Mozilla Thunderbird

Aplikacije za Tablet i Smartphone

Univerzalna podrška za sve skenere

Direktan ispis u arhiv

Prioritetna podrška

Odaberi plan

Neograničen prostor za pohranu

Više korisnika sa punim pravima

Web Arhiv

Korisnici sa punim pravima

Pregled putem web preglednika

Automatski OCR servis

Prava pristupa mapama i dokumentima

Detaljan Log aktivnosti

Prioritetna podrška

Verzioniranje dokumenata

Radni procesi

Obrasci (2019)

Dodaci

Archive Business

Cloud pohrana

KM 120,00/5GB. god

Dodatak online prostora za pohranu mapa u oblaku, za pristup pomoću mobilnog uređaja ili web preglednikom.

Dodatni korisnik

KM 500,00 (Paket 5)

Odvojena licenca za korisnike koji mogu samo pretraživati, pregledati i preuzimati dokumente. Dostupno u paketima 1, 5, 10 i više korisnika.

Alati za bazu arhive

KM 258,00

Spajanje i razdvajanje baze podataka prema potrebama.

Shadow arhiva

KM 750,00

Izvoz dokumenata iz digitalne arhive u Windows mapu, konverzija dokumenata u PDF/A.

Odaberi plan

Archive Business+

Full korisnik

KM 218,00

Full korisnik KM 218,00

Cloud pohrana

KM 120,00/5GB. god

Dodatak online prostora za pohranu mapa u oblaku, za pristup pomoću mobilnog uređaja ili web preglednikom.

Web korisnik

KM 1,200 (Paket 10)

Pristup arhivi kroz lokalnu mrežu ili internet pomoću web preglednika ili RetSoft mobilne aplikacije.

Dodatni OCR

€ 199

Dodatni OCR pogoni omogućavaju osvježavanje indeksacije za više korisnika istovremeno.

OCR Modul

KM 398,00

OCR Modul KM 398,00

CAD preglednik

KM 798,00

Pregled CAD dokumenata. Podržani su DWG i DXF formati.

Shadow arhiva

KM 750,00

Izvoz dokumenata iz digitalne arhive u Windows mapu, konverzija dokumenata u PDF/A.

Odaberi plan

DMS Business

Full korisnik

KM 218,00

Cloud pohrana

KM 1.80 po GB / mj

Web korisnik

KM 10.00 / mj

Dodatni OCR

KM 30,00 / mj

OCR Modul

KM 398,00

CAD preglednik

KM 10.00 / mj

Shadow arhiva

KM 750,00 / trajno

Odaberi plan

Uobičajena pitanja za planove pretplate

Prekid ugovora o održavanju

Ako želite otkazati ugovor o održavanju, pošaljite nam e-mail na retsoft@versatek.ba. Prekid ugovora o održavanju je potrebno pisanim putem izvršiti najmanje tri mjeseca prije isteka tekuće godine.

Koji su preporučeni sistemski zahtjevi?

Sistemske zahtjeve možete pogledati ovdje.

Niste našli odgovore na Vaše pitanje?

Da li postoji probni period prije narudžbe?

Naravno! Za to se obratite odjelu za podršku: support@retsoft.com.

Gdje se dokumenti pohranjuju sa Hybrid Cloud-om?

Naša Hybrid Cloud funkcionalnost omogućena je u RetSoft Private Cloudu na Amazon AWS serverima u Evropi. Na taj način vaši podaci su zaštićeni u skladu sa Direktivom EU o zaštiti podataka (poznata i kao Direktiva 95/46 / EC). Usluge AWS-a su takođe usklađene sa GDPR-om.

Ugovor o održavanju

Da biste ostvarili pravo osvježavanja aplikacije na nove verzije i podršku, potreban vam je ugovor o održavanju. Troškovi ugovora o održavanju iznose 18% godišnje,od ukupne cijene poručene aplikacije.

Trajanje ugovora o održavanju

Ugovor o održavanju uvijek traje 1 godinu i završava se 31-12 tekuće godine. Prvog Januara slijedeće godine primit ćete račun za produžetak ugovora, ako ugovor nije automatski produžen.

Navedene cijene su iskazane bez PDV.

Need help?

Get in touch with us

We are happy to help! Give us a call at RetSoft Benelux: +31 50 301 07 10.

We're available between 9:00 A.M. and 5:00 P.M. CET. If we are not available to take your call you can leave a voice message and we'll call you back.

Please leave your name and your number and we'll get back to you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Send us an email at sales@retsoft.com with your question.