SDK

RetSoft ima komplet za razvoj softvera koji je dostupan za programere. Na taj način možete integrirati snagu RetSoft rješenja u vašu aplikaciju.

Ako želite da saznate više o mogućnostima SDK-a, kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas