Pravila i uslovi

Ovdje možete pronaći trenutna pravila i uslove upotrebe naših proizvoda. Datoteke za planove pretplate i trajne licence su posebne za svaki način licenciranja.

RetSoft pretplate

RetSoft trajne licence